Etter loven er det eier/brukers ansvar at el-anlegg er i forsvarlig stand og at det tilfredsstiller de sikkerhetskrav som gjelder. Vi har lang erfaring med internkontroll av elektrisk anlegg hvor vi går gjennom hele det elektriske anlegget og kommer med våre forslag til forbedringer og vedlikehold. Vi kan tilby avtale om årlig internkontroll i henhold til loven om tilsyn av elektrisk anlegg og utstyr.